Krajina s výhľadom

r. 2010

 

  • Ľuďom v najkrajších rokoch

Projekt zameraný na vekovo staršie skupiny, seniorov.

Vianočné posedenie pre dôchodcov, ktoré je spojené s dobrou náladou, súťažou v pečení vianočných koláčikov, dobrej muziky a z kútika šikovných rúk. Seniori mali zabezpečenú dopravu, občerstvenie, bohatý program a hodnotné odmeny. 

 

r. 2011

  • Ľuďom v najkrajších rokoch

Stretnutie seniorov v rámci mikroregiónu pozostávalo z dvoch podujatí:

„Svätojánska noc alebo kdo gumákem dálej dohodzí“

- športovo zábavné podujatie, v ktorom si mohli dôchodcovia zmerať svoje sily v športových disciplínach (šípky, streľba z luku, hod gumákom a granátom na cieľ), po absolvovaní disciplín zostal priestor už iba na zábavu pri živej muzike. Zabezpečená bola doprava, občerstvenie, program a hodnotné ceny. Prítomných bolo cca 500 seniorov z celého mikroregiónu Enviropark Pomoravie.

„Vianočné posedenie pre dôchodcov“

- súťaž v pečení vianočného pečiva, kútik šikovných rúk (výroba vianočných vencov a ikebán), zabezpečené bolo občerstvenie, doprava, program a aj ceny. Na tomto podujatí sa zišlo 250 seniorov.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode