Krajina s výhľadom

O nás

Predstavitelia obcí Gajary, Veľké Leváre, Malé Leváre, Kostolište, Jakubov, Studienka a  Závod sa rozhodli združiť a realizovať projekty v rámci spoločne prijatej akceptovateľnej a prospešnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, ktorá je podporovaná okrem iného aj z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. Inštitucionálne činnosť ZDRUŽENIA OBCÍ ENVIROPARK POMORAVIE zabezpečuje nezisková organizácia Enviropark  Pomoravie založená a registrovaná v roku 2007. Koncom roka 2008 sa ku nám pripojila obec Láb.

Nezisková organizácia v zmysle ust. § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z. a v znení zák. č. 35/002 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:

- služby v oblasti organizovania školení a seminárov so  zameraním na tvorbu a ochranu životného  prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva, služby v oblasti organizačnej prípravy projektov, konzultácií súvisiace s prípravou projektov na získanie prostriedkov z rôznych fondov, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav, konferencií, stretnutí  a športových podujatí so zameraním na deti a mládež.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

 

Vízia Enviroparku Pomoravie

Správna rada Enviroparku Pomoravie n.o. :


Predseda :  Ing. Peter Tydlitát, starosta obce Gajary

Člen :  Mgr. Peter Gajdár, starosta obce Jakubov

Člen:   Ing. Boris Soukup, starosta obce Studienka

Člen: Norbert Šatan, zástupca podnikateľského sektora

 

Riaditeľ Enviroparku Pomoravie n.o. :

Mgr. Hubert Danihel, starosta obce Kostolište

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode