Krajina s výhľadom

Poukážte Vaše 2%


Je tu čas daňových priznaní a návštevy daňových úradov. Nikto toto obdobie nemá moc v láske. Avšak, možno by sa Vám na Daňový úrad kráčalo lepšie s pocitom dobrého skutku, keby ste svoje 2 % nenechali "prepadnúť v prospech štátu" a darovali ich niekomu, kto ich naozaj zmysluplne využije. Poukázaním 2% pomôžete tak ďalšiemu vzdelávaniu nielen Vašich detí, rozvoju ich talentu, či už športového alebo umeleckého, podporíte seniorov nášho mikroregiónu a dáte priestor a možnosti realizovať aktivity súvisiace s  dobudovaním infraštruktúry, ochrany životného prostredia,... .

Že neviete ako? Kliknite si na www.enviroparkpomoravie.sk  a stiahnite si z hlavného menu v sekcii 2% všetky dokumenty týkajúce sa priamo Vás.

ĎAKUJEME.  Váš Enviropark Pomoravie n.o.

Kontaktujte nás

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode