Krajina s výhľadom

Vízie do budúcnosti

 

  • Vybudovanie zberných dvorov odpadov
  • Rozšírenie ČOV v Gajaroch
  • Obnova a dobudovanie cyklotrás
  • Vydanie PR materiálu pre mikroregión
  • Folklórny festival Enviropark Pomoravie
  • Nadstavba projektu: „Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých“
  • Pokračovanie v projektoch: Ľuďom v najlepších rokoch, Rozvoj športových aktivít detí a mládeže, Enviropark hľadá talent, Olympijský festival detí a mládeže
  • Dobudovanie kanalizácie v obciach

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode