Krajina s výhľadom

r. 2007

 

 • Príprava marketingových prvkov a PR N.O. Enviropark Pomoravie

Pomoc pri získaní fin. prostriedkov na spolufinancovanie:

 • ZŠ – rekonštrukcia fasády, kotolne /Gajary/
 • Kompletná rekonštrukcia kotolne v Dome Svitania n.o. /Jakubov/
 • Závlaha štadióna v Kostolišti
 • Revitalizácia rekreačnej oblasti Rudava /Malé Leváre/
 • Studienka – hubársky raj
 • Revitalizácia verejného priestranstva Habánsky dvor /Veľké Leváre/
 • Tribúna a šatne – letný štadión v Závode

 

r. 2008

 • Štúdia vybudovanie zberných dvorov odpadov

Pomoc pri získaní fin. prostriedkov na spolufinancovanie:

 • Rekonštrukcia strechy ZŠ, MŠ  /Gajary/
 • Úprava verejných priestranstiev a fasád budov v centrálnej časti obce Jakubov
 • Park Martina Benku /Kostolište/
 • Revitalizácia jazera a čistenie vôd rekreačnej oblasti Rudava
 • Obnova námestia a verejných priestranstiev v obci Studienka
 • PD rozšírenie kanalizácie /Studienka/
 • Revitalizácia centra obce Veľké Leváre
 • Tribúna a šatne – letný štadión /Závod/
 • PD pre stavebné povolenie – Využivanie alternatívnych zdrojov energií v mikroregióne Enviropark Pomoravie

 

r. 2009

 • PD pre stavebné povolenie – centrálny zberný dvor

Pomoc pri získaní fin. prostriedkov na spolufinancovanie:

 • Rekonštrukcia vykurovania budovy telocvične ZŠ /Gajary/
 • Učme sa moderne /Jakubov/
 • Cyklochodník Jantárová cesta Kostolište – Malacky
 • Oprava strechy MŠ /Malé Leváre/
 • Rekonštrukcia detského ihriska pre MŠ v Studienke
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie v KD /Veľké Leváre/
 • Tribúna a šatne – letný štadión /Závod/
 • Lábske dožinky, 10.výročie založenia futbalu v Lábe, Rozvoj športových aktivít a vytvorenie podmienok pre šport /Láb/

 

r. 2010

 • PD pre stavebné povolenie k projektu „Enviropark Pomoravie, Centrálny zberný dvor“

Pomoc pri získaní fin. prostriedkov na spolufinancovanie:

 • PD pre stavebné povolenie k projektu „Enviropark Pomoravie, Gajary – zberný dvor odpadov“
 • PD pre stavebné povolenie k projektu „Enviropark Pomoravie, Jakubov – zberný dvor odpadov“
 • PD pre stavebné povolenie k projektu „Enviropark Pomoravie, Kostolište – zberný dvor odpadov“
 • PD pre stavebné povolenie k projektu „Enviropark Pomoravie, Malé Leváre – zberný dvor odpadov“
 • PD pre stavebné povolenie k projektu „Enviropark Pomoravie, Veľké Leváre– zberný dvor odpadov“
 • PD pre stavebné povolenie k projektu „Enviropark Pomoravie, Závod – zberný dvor odpadov“
 • PD pre stavebné povolenie k projektu „Enviropark Pomoravie, Studienka – zberný dvor odpadov“
 • PD pre stavebné povolenie k projektu „Enviropark Pomoravie, Láb – zberný dvor odpadov“

 

r. 2011

 • Zabezpečenie časti fin. prostriedkov na financovanie projektu „Vybudovanie zberných dvorov odpadov pre Združenie obcí Enviropark Pomoravie“

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode