Krajina s výhľadom

VÝZVA:

"Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Gajary - rozšírenie ČOV" - dopracovanie PD PSP pre realizáciu".

Kliknite na odkaz:

Dopracovanie_PD_Vyzva.pdf (271276)

 


Verejný obstarávateľ:

 

Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Sídlo:

Hlavná 67, 900 61 Gajary

Číslo účtu:

3227428005/5600

IČO:

36067725

DIČ:

2021776174

IČ DPH:

nie je platiteľom DPH

Štatutárny zástupca:

Ing. Peter Tydlitát,  predseda predstavenstva          .........................................

e-mail:

enviropark@gajary.sk

Telefon:

+421 903 520 071

Fax:

 

 

 

VÝZVA:

"Poradenstvo vo verejnom obstarávaní v rozsahu zodpovednosti OSO podľa ZVO (CPV 79.41.80.00-7)"

Kliknite na odkaz:

Vyzva-na-vyber-oso-pre-zoep-012015.pdf (429190)

 


Verejný obstarávateľ:

 

Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Sídlo:

Hlavná 67, 900 61 Gajary

Číslo účtu:

3227428005/5600

IČO:

36067725

DIČ:

2021776174

IČ DPH:

nie je platiteľom DPH

Štatutárny zástupca:

Ing. Peter Tydlitát,  predseda predstavenstva          .........................................

e-mail:

enviropark@gajary.sk

Telefon:

+421 903 520 071

Fax:

 

 

 

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ ZDRUŽENIE OBCÍ ENVIROPARK POMORAVIE

 
Predmet zákazky:  Spracovanie spoločného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre mikroregión Enviropark Pomoravie na programové obdobie 2014 – 2020
 

Špecfikacia.pdf (63437)

 


Verejný obstarávateľ:

 

Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Sídlo:

Hlavná 67, 900 61 Gajary

Číslo účtu:

3227428005/5600

IČO:

36067725

DIČ:

2021776174

IČ DPH:

nie je platiteľom DPH

Štatutárny zástupca:

Ing. Peter Tydlitát,  predseda predstavenstva          .........................................

e-mail:

enviropark@gajary.sk

Telefon:

+421 903 520 071

Fax:

 

 

 

Verejný obstarávateľ Združenie obcí Enviropark Pomoravie


1. VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK:

Dopracovanie výkazu-výmer na projekt: "Združenie obcí Enviropark Pomoravie :
Gajary - rozšírenie ČOV, Gajary dobudovanie kanalizácie a vodovodu,
Celoobecná kanalizácia a ČOV - Malé Leváre - II.etapa - líniová stavba,
Celoobecná kanalizácia a ČOV - Veľké Leváre - II.etapa - líniová stavba

 

Vyzva_na_predkladanie_cp_doprac_vykaz_vymer.pdf (217466)

Verejny_obstaravatel_ZOEP.pdf (12952)


Verejný obstarávateľ:

 

Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Sídlo:

Hlavná 67, 900 61 Gajary

Číslo účtu:

3227428005/5600

IČO:

36067725

DIČ:

2021776174

IČ DPH:

nie je platiteľom DPH

Štatutárny zástupca:

Ing. Peter Tydlitát,  predseda predstavenstva

e-mail:

enviropark@gajary.sk

Telefon:

+421 903 520 071

Fax:

 


 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode