Krajina s výhľadom

Zmluva o poskytnutí NFP

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/180

 

Obstarávateľ

Názov: Slovenská agentúra životného prostredia

IČO: 00626031

 

Dodávateľ

Názov: Združenie obcí Enviropark Pomoravie

IČO: 36067725

Adresa: Hlavná 67/105, 900 61 Gajary

 

Informácie o zmluve

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí NFP

Dátum uzavretia: 11.06.2018

Dátum účinnosti: 22.06.2018

Dátum platnosti do: 31.12.2028

Suma s DPH: 195900

 

zmluva:

Zmluva_o_poskytnuti_NFP.pdf (125247)

 

Identifikácia zmluvy

Zmluva medzi Združením obcí Enviropark Pomoravie a spol. Premier Consulting
EUR, s.r.o. - Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu
Kvalita životného prostredia, špecifický cieľ "1.1.1 Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzanie vzniku odpadov"

zmluva-zoep-a-premier-consulting-s.r.o.-kompostery-072017.pdf (397993)

Identifikácia zmluvy:


Typ: Zmluva
Rezort: Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ: Združenie obcí ENVIROPARK POMORAVIE
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí NFP
Číslo zmluvy: OPKŽP-PO1-SC121/122-2015/04


002---2.-Zmluva-o-NFP---text.pdf

004---priloha-c.2---predmet-podpory---text.pdf


Združenie obcí Enviropark Pomoravie

 
Zmluva na poskytovanie právnych služieb

Zmluva_Gucik.pdf (499,2 kB)

 

Zmluva o aktualizácii programov

zmluva_topset__dodatok_r.2010.pdf (706,7 kB)

 

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode