Krajina s výhľadom

Výučba nemeckého jazyka pohľadom lektorky

15.04.2014 07:30

Výučba nemeckého jazyka pohľadom lektorky

Výučba nemeckého jazyka v materských a na základných školách prebieha hravou formou, ktorá je pre deti najprirodzenejšia. Deti dochádzajú do kontaktu s jazykom zábavným a interaktívnym spôsobom prostredníctvom riekaniek, pesničiek, vyfarbovania, tanca, rozprávok, u školákov i riešením úloh pomocou cvičení, alebo interaktívnej tabule. Komunikácia na hodine prebieha väčšinou v nemčine, a to aj v čase, keď deti jazyk ešte neovládajú. Učíme sa často celé vety. Deti sa ľahko učia naspamäť. Často ich opakujeme. Neustále sa opakujúce frázy sú: Was ist das? Wer ist das? Wie ist das? Was macht...? Ist das...? Wo ist...? Setz dich! Steh auf! Komm hier! Komm herein! Slovnú zásobu sa učíme najskôr pomocou obrázkov alebo hrou. Obrázkový materiál pomôže fixovať príslušné pojmy v pamäti dieťaťa. Účinnou metódou výučby je aj používanie maňušiek, pomocou ktorých navodzujeme rôzne situácie, hráme divadielko. Často si vymieňame úlohu žiaka a učiteľa, čo deti veľmi baví. K úspešnému zvládnutiu jazyka patrí v neposlednom rade aj pohoda a nadšenie detí, ktoré spolu zažívame na hodinách prostredníctvom zážitkov a hier, no predovšetkým bez stresu a strachu. Účinnou motiváciou je pochvala.

 Výsledkom výučby na konci školského roka boli osvojené slovné spojenia, množstvo slovíčok a pesničiek, ktoré deti predviedli aj na rôznych školských vystúpeniach svojim rodičom a blízkym.

Počas roka sme s deťmi z materskej školy absolvovali celodenný výlet za hranice Slovenska - do rakúskej škôlky, s ktorou sme v partnerskom vzťahu, čo sa výučby týka. Cieľom bolo zoznámiť deti s cudzím prostredím, v ktorom sa dorozumieva len v nemeckom jazyku a stráviť deň plný zážitkov a veselých chvíľ, nájsť si nových kamarátov. Po prvotných známkach ostychu sa deti veľmi rýchlo skamarátili, začali sa spolu hrať, automaticky používali slovíčka, ktoré sme sa spolu naučili na hodinách, zaspievali sme si spoločne aj niekoľko piesní. Bol to pre všetkých ohromný zážitok, na ktorý radi spomínajú a už teraz sa tešia na svojich nových kamarátov, ktorí ich prídu tento školský rok navštíviť.

Názov projektu: „Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov“

Program Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013

Napísala: Erika Kopková, lektorka nemeckého jazyka, Enviropark Pomoravie n.o., 

                Gajary

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode