Krajina s výhľadom

V Enviroparku po nemecky od malicka – nadstavba projektu

11.04.2013 14:40

Enviropark Pomoravie n.o. bol v rokoch 2009 – 2012 zapojený do cezhranicného projektu
„Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých“ – výucba nemeckého jazyka v materských školách.
Projekt sa skoncil v júny 2012. Na základe velkého záujmu zo strany detí a rodicov sme v rámci
výzvy Programu Európskej teritoriálnej spolupráce pre r. 2007-2013 spolu s partnertmi projektu
pripravili podklady pre jeho opätovné podanie, ale už s inovatívnymi prvkami. Aby projekt mal
opodstatnenie a posunul sa na vyššiu úroven, bolo nevyhnutné do projektu zapojit aj Základné školy
v našom mikroregióne. Na základných školách si deti môžu zopakovat to, co sa už naucili
v predškolských zariadeniach pocas trvania predošlého projektu. Prostredníctvom ucebného materiálu
a skúseného pedagogického prístupu lektoriek nemeckého jazyka majú žiaci možnost zveladit svoje
doposial nadobudnuté poznatky z cudzieho jazyka a naucit sa množstvo nového.
Žiadost o financný príspevok na tento projekt bola podaná koncom marca 2012 a schválená
v lete 2012. Už od septembra 2012 prebieha výucba nemeckého jazyka v materských a základných
školách a bude trvat až do júla 2014.
Vedúcim partnerom tohto projektu na slovenskej strane je mesto Senica ako Lead partner PP1
a mikroregión v podobe Enviroparku Pomoravie n.o. vystupuje ako partner PP2, ktorý v rámci
mikroregiónu zastupuje obce: Gajary, Kostolište, Jakubov, Malé Leváre, Velké Leváre, Závod,
Studienka a Láb. Enviropark Pomoravie n.o. ako partner PP2, sa podiela na projekte definovanom v
§2, ktorí sú prijímatelmi financnej pomoci a prispievajú k realizácii projektu. Našimi partnermi sú
materské a základné školy, konecnými prijímatelmi sú orgány miestnych samospráv, pod ktoré MŠ
spadajú.
Cielom nie je klasické vyucovanie cudzieho jazyka, tak ako ho poznáme zo škôl, ale
prostredníctvom hravej formy (spevom, tancom, rôznymi hrami, rozprávaním sa o zvykoch, kultúre,
športe, jedle,...) sa lektori snažia detom vštepit a osvojit si základy cudzieho jazyka.
K dispozícii sú 3 lektorky nemeckého jazyka, ktoré sme vyberali na základe stanovených kritérií.
Podmienkou bola absolvovaná štátna jazyková skúška alebo pedagogické minimum so zameraním na
nemecký jazyk.
Samotný projekt je postavený na princípe cezhranicnej spolupráce a preto sa tu ponúka možnost
hospitácií a výmena skúseností pedagógov našich materských a základných škôl v materských
a základných školách v Dolnom Rakúsku, exkurzie pedagógov a predstavitelov samospráv,
nadväzovanie partnerstiev v prihranicných obciach Rakúska.
V neposlednom rade sa pedagógom, praktikantom v materských školách a lektorkám naskytá možnost
dalšieho vzdelávania prostredníctvom seminárov, školení a workshopov.
Materské a základné školy ako i rodicov samotná výucba nestojí nic. Projekt je financovaný z EFRR,
z národného spolufinancovania a zo spolufinancovania obcí.
Z rozpoctu projektu plánujeme zakúpit pre základné školy materiálno-technické vybavenie, ktoré je
nevyhnutnou súcastou výucby nemeckého jazyka.
O priebehu samotného projektu Vás budeme priebežne informovat.
Spracovala: Zuzana Caunerová
Enviropark Pomoravie n.o.
Hlavná 67, 900 61 Gajary

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode