Krajina s výhľadom

Projekt IB-KSP pohľadom lektorky nemeckého jazyka Andrei Laca

09.09.2014 22:04

Projekt IB-KSP pohľadom lektorky nemeckého jazyka Andrei Laca

 

V školskom roku 2013/2014 som mala opäť možnosť v rámci cezhraničného projektu "Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých" učím nemecký jazyk deti v materských školách a na prvom stupni základných škôl.  Deti majú v rámci tohto projektu možnosť oboznámiť sa hravou formou so základmi jazyka našich susedov.

Moja vyučovacia metóda spočíva najmä v komunikácii s deťmi v nemeckom jazyku. Snažila som sa im priblížiť nemecký jazyk pomocou piesní, rozprávok, hier. Mojim cieľom bolo najmä spoznávanie fonetickej roviny nemeckého jazyka.

Cez ritualizované prvky výučby si deti osvojili najmä bežné frázy zo života

- pozdravy, poďakovanie, jednoduché žiadosti, pričom dôraz som kládla najmä na porozumenie. Na úvod každej hodiny sme mali uvítací rituál, pri ktorom sme s deťmi vytvorili kruh a spievali spolu pieseň po nemecky. Následne sme sa pozdravili a spočítali, koľko nás je.

Keďže deti milujú hádanky, nasledovala forma hádania, čo sa bude v daný deň robiť. Pomôcky som mávala schované v detskom kufríku, takže sme ním najprv potriasli a hádali, následne mi deti pomáhali vyberať pomôcky. Často bolo súčasťou tohto rituálu počítanie.

Medzi didaktickými hrami nechýbali pohyb, spev, riekanky, hádanky či kreslenie a iné výtvarné aktivity. Školáci sa mohli tiež stretnúť s rôznymi formami krížoviek a iných hier, pri ktorých využijú novozískané zručnosti akými sú písanie a čítanie. Pri tom pomáhali tiež úlohy a hry na interaktívnej tabuli z CD ku knižke Ene Mene, ktorú sme so školákmi preberali.

Prácu s deťmi nezameriavam na výkon, to znamená, nemám stanovené, koľko slov, piesní či básní sa deti musia naučiť, skôr sa snažím deti oboznámiť s melódiou nemeckého jazyka a vzbudiť záujem detí o tento jazyk. 

 

Názov projektu: „Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov“

Program Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013

Napísala: Andrea Laca, lektorka nemeckého jazyka, Enviropark Pomoravie n.o., Gajary

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode