Krajina s výhľadom

Pohľad lektorky na výučbu nemeckého jazyka v Materských a Základných školách

15.04.2014 07:27

Pohľad lektorky na výučbu nemeckého jazyka v Materských a Základných školách
 

 

        Na základe záujmu zo strany rodičov aj detí prišlo k obnoveniu projektu a k rozšíreniu výučby nemeckého jazyka i na základné školy. Deti, ktoré ukončili dochádzku v materskej škole, majú možnosť pokračovať na základnej škole – a to formou krúžku nemeckého jazyka. Keďže sa s cudzím jazykom oboznámili už v materskej škole, ľahšie zvládajú prechod z materskej školy do základnej.Veľkú úlohu zohráva fakt, že deti vyučuje ten istý lektor ako v materskej škole, čím dochádza k eliminovaniu stresu.Deti si zopakujú to, čo sa naučili v materskej škole a rošíria si poznatky nie klasickou formou výučby ako sú zvyknuté na ostatných predmetoch. Osvojovanie jazyka prebieha hravou formou. Ide o učenie prostredníctvom hier, hudby a zábavy. Deti to vedia oceniť, nakoľko pri klasickej výučbe je len veľmi malý priestor na hru. Lektor má na základnej škole viac možností ako v materskej škole, nakoľko môže využiť písanie aj čítanie. Rozdiel je i v tom, že deti nie sú hodnotené známkou, ale len pochvalou, prípadne malou odmenou. Deti sú menej stresované, správajú sa uvoľnene, nesúťažia o lepšiu známku. Avšak niekedy to môže byť aj nevýhodou najmä pre lektora – niektoré deti strácajú rešpekt, pretože vedia, že nebudú hodnotené známkou.

V prvom rade ide však o získanie základov cudzieho jazyka, o osvojenie viacjazyčnosti  a vytvorenie pozitívneho vzťahu k učeniu. Lektori a deti majú možnosť absolvovoať i osobné stretnutia s inými materskými a základnými školami. Takouto cezhraničnou spoluprácou dochádza nielen k výmene materiálov a skúseností, ale aj k zblíženiu kultúr.O úspešnosti projektu svedčí namä to,že krúžok nemeckého jazyka začali postupne navštevovať aj tie deti, ktoré sa pôvodne o krúžok nezaujímali.

 

Názov projektu: „Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov“

Program Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013

Napísala: Mgr. Natália Hoďová, lektorka nemeckého jazyka, Enviropark Pomoravie n.o.,  

                Gajary

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode