Krajina s výhľadom

Február 2009 - Nafta a.s. a Nadácia SPP podporili sumou 46 900,- EURO vzdelávanie najmenších v Enviroparku

22.03.2012 21:20

Spoločnosť NAFTA a.s. prostredníctvom Nadácie SPP v decembri 2011 darovala Enviroparku Pomoravie n.o.  na vzdelávanie detí v Materských školách sumu 46 900,- EUR. Tieto financie sa využijú v rámci projektu Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých /výučba nemeckého jazyka hravou formou/, ktorý úspešne funguje od februára 2009 až dodnes. Do tohto projektu je zapojených 7 Materských škôl, a to Kostolište, Jakubov, Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod a Studienka.

Cieľom nie je klasické vyučovanie cudzieho jazyka, tak ako ho poznáme zo škôl, ale prostredníctvom hravej formy (spevom, tancom, rôznymi hrami, rozprávaním sa o zvykoch, kultúre, športe, jedle,...) sa lektori snažia deťom vštepiť a osvojiť si základy cudzieho jazyka.

K dispozícii sú 2 lektorky nemeckého jazyka, ktoré sme vyberali na základe stanovených kritérií. Podmienkou bola absolvovaná štátna jazyková skúška alebo pedagogické minimum so zameraním na nemecký jazyk.

Projekt je postavený na princípe cezhraničnej spolupráce, v ktorom sú možnosti hospitácií  a výmeny skúseností pedagógov našich materských škôl v materských školách v Dolnom Rakúsku, exkurzie pedagógov a predstaviteľov samospráv, nadväzovanie partnerstiev v prihraničných obciach Rakúska.

Pedagógom, praktikantom v materských školách a lektorkám sa naskytuje možnosť ďalšieho vzdelávania, ktoré zabezpečuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.

Výučba je pre materské školy ako i rodičov bezplatná.

Z darovaných financií pokryjeme bežný a bezproblémový chod projektu vrátane materiálneho vybavenia Materských škôl /interaktívne tabule, didaktické pomôcky a iné potreby/ a vybavenie lektoriek nemeckého jazyka /kancelárske potreby, didaktické pomôcky,.../.

                                                                                                   

Napísala: Zuzana Caunerová

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode