Krajina s výhľadom

August 2008 - Výučba nemeckého jazyka v MŠ očami lektorky

22.03.2012 21:19

Stále pretrváva názor, či učiť deti v predškolskom veku cudzí jazyk alebo to nechať na neskôr - keď budú už dostatočne ovládať svoj materinský jazyk.
I ja som sa na začiatku zaoberala s touto myšlienkou, avšak po troch rokoch trvania projektu môžem povedať, že môj názor sa ujasnil.
Na deťoch vidieť výsledky, aké som neočakávala. Tým, že si deti druhý jazyk osvojujú formou hry - prostredníctvom básničiek, pesničiek, obrázkov -  učenie pre deti nepredstavuje žiadny stres. Učenie jazyka je pre dieťa prirodzené, nezažíva strach z učenia. Osvojili si mnoho slov, rôzne zvuky i základné gramatické štruktúry. Deti sa pýtajú, vymýšľajú si hry, začínajú rozlišovať viacero jazykov. Obrázok pomenujú vo viacerých jazykoch (slovenský, nemecký i anglický) bez toho, aby som ich k tomu vyzvala alebo naviedla.  Začínajú si uvedomovať, že nie je len ich materinský jazyk, že nie všetky deti rozprávajú rovnako, začínajú chápať multikultúrny svet.Posilňujú  si nielen slovnú zásobu, ale i sebavedomie. A čo je najdôležitejšie - deti majú z učenia veľkú radosť.

Napísala: Natália Hoďová  /lektorka nemeckého jazyka/

 

Projekt podporený z prostriedkov EÚ

V rámci Programu ETS 2007-2013 – Projekt IB-KE

SK_AT 081105_N00031

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode