Krajina s výhľadom

7.12.2010 - Projekt IB¬_KE v materských školách oslavuje prvý úspešný rok !

22.03.2012 21:22

„Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých“ /v skratke IB_KE/ v rámci výzvy Programu Európskej teritoriálnej spolupráce pre r. 2007-2013 bolo schválené v novembri 2008. Cieľom projektu je cez lektorov deťom vštepiť a osvojiť si základy cudzieho jazyka prostredníctvom hravej formy (spevom, tancom, rôznymi hrami, rozprávaním sa o zvykoch, kultúre, športe, jedle,...).

Výučba nemeckého jazyka v materských školách prebieha už od februára 2009 a u detí sa teší veľkej obľube. Dve lektorky zastrešujú výučbu v siedmych obciach a to: Kostolište, Jakubov, Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod, Studienka. Tématicky nadväzujú na výučbu materských škôl. Projekt je postavený na princípe cezhraničnej spolupráce s možnosťou hospitácií  a  výmenou skúseností pedagógov našich materských škôl s dolnorakúskymi, ako aj predstaviteľov samospráv, či nadväzovanie partnerstiev v prihraničných obciach.

V tomto roku sa vytvorili dve partnerstvá medzi materskými školami, a to Jakubov – Mannersdorf a Veľké Leváre – Drösing. Prvý krát stretli v októbri v MŠ Jakubov a Veľkých Levároch, kde sa dohodli na podmienkach partnerskej spolupráce a spoločných aktivitách v nadchádzajúcom období.

V novembri sa konalo ďalšie stretnutie v MŠ Mannersdorf, kde riaditeľka MŠ Jakubov, pedagogička a ich lektorka mali možnosť vidieť výuku slovenského jazyka v podmienkach rakúskej MŠ. Deti MŠ Jakubov a ich rodičia boli zároveň pozvaní na Vianočné putovanie, ktoré sa uskutoční dňa 17.12.2010 v Mannersdorfe.

Pedagógom, praktikantom v materských školách a lektorkám sa naskytá možnosť ďalšieho vzdelávania, ktoré zabezpečuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. V marci sme zorganizovali v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania seminár pre pedagógov a lektorov materských škôl pod názvom „Psychologické otázky edukácie dieťaťa- zameranie na kognitívnu oblasť“/psychológia - teória zameraná na spracovanie informácií, získavanie všeobecných poznatkov a procesov chápania; mapa - obraz reality, ktorý si organizmus vytvára na základe svojich skúseností/. Dňa 21.12.2010 organizujeme ďalšiu prednášku pod názvom Nové prístupy v oblasti prírodovedného a zdravotného vzdelávania detí v predškolskom veku“.

O ďalších krokoch a aktivitách v projekte IB_KE Vás informovať už v januárovom čísle Malacka a na obecných webstránkach.

 

Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov.

 

Zuzana Caunerová, Enviropark Pomoravie n.o., Hlavná 67, 900 61 Gajary

 

Projekt podporený z prostriedkov EÚ

V rámci Programu ETS 2007-2013 – Projekt IB-KE

SK_AT 081105_N00031

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode