Krajina s výhľadom

15.12.2010 - V Enviroparku po nemecky od mala

22.03.2012 21:23

V júly tohto  roka bola Nezisková organizácia Enviropark Pomoravie oslovená ako potencionálny partner Dolnorakúskej krajinskej vlády (Oddelenie pre materské školy a školy, v zastúpení  Ing. Vandou Homerovou) pre pripravovaný projekt s názvom Interkulturálne vzdelávanie pre deti dospelých 2008 - 2011. Jednou z hlavných náplní neziskovej organizácie je vzdelávanie detí v predškolskom a školskom veku, preto nás tento projekt nadchol. Na prvom stretnutí s pani Homerovou boli prítomní takmer všetci starostovia zakladateľských obcí Neziskovej organizácie Enviropark Pomoravie (Gajary, Jakubov, Kostolište, Veľké Leváre, Malé Leváre, Studienka a Závod). Myšlienka výučby nemeckého jazyka v materských školách ich nadchla natoľko, že o týždeň sa konalo stretnutie so samotnými riaditeľmi Materských škôl. Partnerom pre projekt je aj Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Podobný projekt (implementácia slovenského jazyka v materských školách v rakúskom pohraničí) je už v plnom prúde rozbehnutý na rakúskej strane a teší sa enormnému záujmu zo strany detí, rodičov a aj pedagógov. Rozvinuli sa partnerstvá medzi rakúskymi a slovenskými materskými školami, ale aj medzi samotnými predstaviteľmi miest a obcí. 

V prípade úspešnosti, by sa mal projekt spustiť 1.1.2009 a mal by trvať po dobu 3 rokov. Cieľom tohto projektu nie je klasické vyučovanie cudzieho jazyka (v tomto prípade sa jedná o nemecký jazyk), tak ako ho poznáme zo škôl, ale prostredníctvom hravej formy (spevom, tancom, rôznymi hrami, rozprávaním sa o zvykoch, kultúre, športe, jedle,...) sa lektori snažia deťom vštepiť a osvojiť si základy cudzieho jazyka. Sami dobre vieme, že deti v rozmedzí od 2 – 5 rokov sa najrýchlejšie naučia novým veciam a ľahšie sa učia cudzie jazyky. Možnosť zdokonaliť sa majú aj samotní pedagógovia prostredníctvom ďalšieho vzdelávania sa, ktoré by zastrešil samotný projekt.

Projekt je momentálne v štádiu získavania podkladov od riaditeľov Materských škôl v jednotlivých obciach a ich následného spracovania v kancelárii Neziskovej organizácie Enviropark Pomoravie. O jeho priebehu a výsledkoch Vás budeme informovať po jeho schválení.

 

Nezisková organizácia Enviropark Pomoravie

Hlavná 67

900 61 Gajary

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode