Krajina s výhľadom

Strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikrorgiónu Enviropark Pomoravie 2023-2030

 
 

                O Z N A M

 
VŠETKY INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ZDRUŽENIA OBCÍ ENVIROPARK POMORAVIE,
ZÁVOD 243, 908 72  ZÁVOD, SÚ ZVEREJNENÉ NA ADRESE: 
 
 

Rozpočet pre roky 2021 - 2023

Ponuka pracovnej pozície - lektor nemeckého jazyka

Ponuka-pracovnej-pozície---lektor-NJ.doc (61440)

Predchádzanie vzniku BRKO

BRKO.pdf (56286)

GDPR Neziskovej organizácie Enviropark Pomoravie

 
súbor:

Poukážte 2% z daní

Je tu čas daňových priznaní a návštevy daňových úradov. Nikto toto obdobie nemá moc v láske. Avšak, možno by sa Vám na Daňový úrad kráčalo lepšie s pocitom dobrého skutku, keby ste svoje 2 % nenechali "prepadnúť v prospech štátu" a darovali ich niekomu, kto ich naozaj zmysluplne využije. Poukázaním 2% pomôžete tak ďalšiemu vzdelávaniu nielen Vašich detí, rozvoju ich talentu, či už športového alebo umeleckého, podporíte seniorov nášho mikroregiónu a dáte priestor a možnosti realizovať aktivity súvisiace s  dobudovaním infraštruktúry, ochrany životného prostredia,... .

Že neviete ako? Kliknite si na www.enviroparkpomoravie.sk  a stiahnite si z hlavného menu v sekcii 2% všetky dokumenty týkajúce sa priamo Vás.

ĎAKUJEME.  Váš Enviropark Pomoravie n.o.

Informácia pre obyvateľov mikroregiónu Dolné Záhorie

Spájame sily pre zvýšenie kvality života v mikroregióne Dolné Záhorie

kliknite na odkaz:

Mikroregionu_DZ.docx (22850)

Nadácia SPP a Nafta a.s. podporila
aktivity mikroregiónu Enviropark Pomoravie

pre celý článok klikni na tento link:

Nadacia_SPP.pdf (70606)

Enviropark Pomoravie

 

Preambula:

„My, obyvatelia obcí Gajary, Veľké Leváre, Malé Leváre, Kostolište, Jakubov, Studienka, Závod a Láb (miestnej a regionálnej komunity) sme presvedčení, že spoluprácou vo fungujúcom partnerstve dosiahneme kvalitné uspokojovanie materiálnych, duchovných a sociálnych potrieb a záujmov ako našich, tak i záujmov našich detí, sociálno-ekonomických partnerov a návštevníkov pri rešpektovaní hodnôt prírody a v súlade s únosnou kapacitou krajiny a jej zdrojov.“

Navštívte nás na Hlavná 67, Gajary. Viď Kontakt

Mapa mikroregiónu

HLAVNÍ  STRATEGICKÍ  PARTNERI

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode